Meer muziek in de klas

Stichting Meer Muziek in de Klas heeft als doel: structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Samen met onder andere partners, ambassadeurs, sponsoren e.d. werken zij aan het behalen van deze ambitie.

Al enige jaren zijn er gedachtewisselingen over meer muziek in de klas in het basisonderwijs. Al gauw kwam het idee om onze lessen op de basisscholen te introduceren. En waar niet beter te beginnen dan in Heiloo. Wij haken daarmee in op het landelijke initiatief van

Stichting Meer Muziek in de Klas

Meer muziek in de klas - Wethouder Beens reikt mondharmonica's  uit aan kinderen van groep 7 van de Willibrordschool in Heiloo
Wethouder Beens reikt mondharmonica’s uit aan kinderen van groep 7 van de Willibrordschool in Heiloo

In oktober 2018 is de Paulusschool in Heiloo als eerste van start gegaan kinderen mondharmonicales te geven. In 2019 heeft wethouder Beens de 24 kinderen van groep 7 van de Willibrordschool een mondharmonica uitgereikt. Op 11 maart 2022 heeft de burgemeester Drs ten Bruggecate van Heiloo mondharmonica’s uitgereikt aan de kinderen van de Zuidwesterschool in Heiloo. De lessen worden gegegeven door de het onderwijspersoneel van de scholen die bij locomonica een korte cursus hebben gehad.

Het geld voor de mondharmonica’s is door particulieren sponsoren bijeengebracht.

De lessen op de scholen gaan fantastisch. De kinderen leren niet alleen een instrument beheersen maar ook goed met hun adem om te gaan.

Wij willen dat het uiteindelijk voor alle scholen in Nederland in de toekomst mogelijk wordt dat kinderen een eigen mondharmonica krijgen en zij hier les op krijgen.

Wij zijn op dit moment een lesmethode aan het ontwikkelen waarbij kinderen met minimale begeleiding zoveel mogelijk zelfstandig aan de gang kunnen.

Voor meer informatie of deelname aan dit project kunt u een mail sturen naar info@mondharmonicalesindeklas.nl

De kinderen leren niet alleen een instrument beheersen maar ook goed met hun adem om te gaan


Om het één en ander in de toekomst mogelijk te maken is de Stichting Mondharmonicales In Klas opgericht. Voor deze stichting zijn wij op zoek naar serieuze sponsoren want wij willen dat zoveel mogelijk kinderen een eigen mondharmonica krijgen.

Meer muziek in de klas - Drs ten Bruggecate van Heiloo heeft mondharmonica’s uitgereikt aan de kinderen van de Zuidwesterschool in Heiloo
Drs ten Bruggecate van Heiloo heeft mondharmonica’s uitgereikt aan de kinderen van de Zuidwesterschool in Heiloo

Voor meer informatie of deelname, mail naar

info@mondharmonicalesindeklas.nl